free analytics for godaddy

Dagverloop

7u55
De kampleiding gaat naar hun leefgroep om de kinderen te wekken. Ze helpen de opvoeders bij het wassen en aankleden van de kinderen. De opvoeders leggen de kledij van de kinderen klaar. Ze ontbijten met de kinderen in de leefgroep en helpen daarna met het afruimen van de tafels.
 
9u00
De kampleiding brengt de kinderen naar de SPEELgroepen. De animatoren staan klaar om de kinderen op te vangen en houden ze rustig bezig tot beide groepen er zijn.
 
9u15
Activiteitenblok 1
De kinderen vertrekken met de animatoren van hun speelgroep op activiteit.
 
10u15
Pauze
10u30 Activiteitenblok 2
          
11u30
Themawerking
Alle groepen komen terug naar het centrum en zetten zich klaar om naar de themawerking te kijken.
 
12u00
Middag
De kampleiding neemt de kinderen mee naar de leefgroep
Het middageten van de kinderen wordt klaargemaakt in de leefgroepen. 
De kampleiding helpt bij het middagmaal en eet ook mee. 
Na het eten helpt de kampleiding bij het afruimen van de tafels.
De animatoren eten in de keuken beneden. Zij gaan hun eten in de leefgroep halen (afhankelijk van de periode, krijgen ze eten van de Kids of de Elfjes)
 
12u45
Siësta voor de kinderen tot 14u. De kampleiding komt terug naar het leiderslokaal als ze niet meer nodig zijn in de leefgroep.

De animatoren hebben tijd om activiteiten voor de volgende dagen voor te bereiden of om uit te rusten van de drukke voormiddag.
 
14u00
Activiteitenblok 3
De kampleiding haalt de kinderen in de leefgroepen en brengt de kinderen naar beneden waar de animatoren van beide speelgroepen klaarstaan met het nodige materiaal en de nodige inkleding.
16u00
Vieruurtje
De kampleiding zorgt dat het vieruurtje klaar is en deelt dit uit. Eerst krijgen de kinderen een stuk fruit, dan een koek en dan een drankje.
Bij grote namiddagactiviteiten bestaat de mogelijkheid om een vieruurtje mee te nemen.
 
16u30
Activiteitenblok 4/Vrij spel
De animatoren voorzien opnieuw een activiteit voor hun groep.
 
17u30/17u50
Groep 1 gaat rond 17u30 terug naar De Schommel-Groep 2 rond 17u50
 
Alle groepen komen terug naar het centrum. De animatoren houden de kinderen nog even rustig bezig met een dodetijdsspelletje tot de kampleiding arriveert.
De kampleiding neemt de kinderen mee naar de leefgroep.
 
18u00
De animatoren eten weer in de keuken beneden.
19u00
Activiteitenblok 5
De animatoren van speelgroep 2 voorzien nog een laatste activiteitenblok.
De animatoren van speelgroep 1 hebben tijd om aan hun programma te werken en alles in orde te maken voor de avondvergadering.
 
20u00
De kinderen van speelgroep 2 worden teruggebracht naar de leefgroepen.
De kampleiding vangt de kinderen op in de leefgroep en helpt verder bij het wassen en dergelijke. Zij blijven in de leefgroep tot alle kinderen in bed liggen of tot wanneer ze niet meer nodig zijn.
De animatoren van groep 2 kunnen nu ook beginnen aan het voorbereiden van het programma voor de volgende dagen.
 
 
Avondvergadering met de hele leidingsploeg
Hier wordt de voorbije dag overlopen, de planning van de volgende dag/dagen wordt besproken, er worden afspraken gemaakt voor uitstappen,...
Na de vergadering is iedereen vrij . Er kan een activiteit gedaan worden met de leidingsploeg of we praten wat bij over de voorbije dagen.
 
22u30
Vijfde maaltijd voor de animatoren.
 
???
De dag wordt afgesloten, bedtijd voor iedereen!